Henning Gravdal

Henning Gravdal 05.02.2015

Henning har arbeidet i Strømbergs Plast siden sommeren 2015. Han har hovedfokus på avfallsbrønner og fremtidsrettede kildesorteringsløsninger