Robert Taraldsen

Robert Taraldsen 29.01.2015

Håndterer vareflyt inn og ut av vårt lager. Robert har arbeidet i virksomheten siden 2012