Sissel Johansen

Sissel Johansen 01.02.2015

Har administrativt kontoransvar. Forestår fakturering, regnskap og kundeservice. Ansatt fra høsten 2004.