Tor Andre Vikki

Tor Andre Vikki 06.02.2015

Tor er ansvarlig for tekniske løsninger og utvikling i selskapet. Han har lang erfaring innenfor praktisk arbeid med bl.a. nedgravde avfallsløsninger.