Er 70% materialgjenvinning oppnåelig?

Kildesortering

Er 70% materialgjenvinning oppnåelig? 16.09.2019

Det er økt fokus på kildesortering, avfallsinnsamling og sirkulær økonomi. Norge har forpliktet seg til å nå kravet om 50% materialgjenvinning innen 2020. Ambisjonene er videre 60% materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2030. Hos flere er målsettingen enda høyere! Det vil kreves utvikling av informasjon og dialogsystemer med forbrukerne, samt forbedrede, brukervennlige innsamlingsløsninger. Oppgavene skal i det vesentlige løses av de lokale kommunale og interkommunale avfallsselskapene. Private aktører får store muligheter til å delta i dette. Vi tror det er mulig!

Hvor starter man?
I prinsippet har avfallsselskapene ansvar for innsamlingsløsningene utenfor boligene. Skal man få bedre resultater bør flere få gode systemer innenfor husets fire vegger. Det er jo her avfallet i all hovedsak produseres i en privat husholdning. En del steder tilbys det egen kurv for matavfall og en rød barnesikker boks for farlig avfall. Sammen med styrking av kommunikasjonen og bruk av moderne dialogløsninger vil mulighetene for bedre resultater øke.

Når blir avfallsbransjen en del av «smart city» og «internet of things»?

Mye tyder på at avfallsbransjen og kildesortering er på full fart inn i «smart city» tankegangen. Innbyggerne vil i fremtiden ganske sikkert bruke sine smarttelefoner når de kaster avfall og kommuniserer med sitt interkommunale selskap. Mange av avfallscontainerne vi leverer er allerede en del av sky-løsningen for innsamlerne hvor adgangskontroll og nivåmåling gir muligheter for differensierte gebyrer, ruteplanlegging og effektiv tømming av containere når de er fulle. Dermed vil bransjen ikke bare ta grep rundt økt materialgjenvinning, men også bidra til å redusere CO2 utslippene gjennom mer effektiv innsamling.

Fellesløsninger: Bunntømte og nedgravde containere

Flere leiligheter bygges og småhusbebyggelse oppføres på tettere områder. I tillegg er det mange eksisterende sameier og borettslag som oppgraderer sine avfallsinnsamlingssystemer. Trenden de siste 10 årene har vist en stor økning i bruk av avfallsbrønner. Avfall under bakken gir store muligheter for å utnytte verdifulle uteområder til andre formål (parkering og lekeområder).

Strømbergs Plast kan bistå med tradisjonelle avfallsbeholdere og tilbyr også et stort program med avfallsbrønner og bunntømte containere. Vi tilbyr også elektronisk adgangskontroll til alle typer containere og bistår på veien til å bli en del av en smartere og mer miljøvennlig fremtid.

Eksempler på avfall under bakken. Metro er en av modellene for fullt nedgravde avfallscontainere, mens bildet til høyre viser Molok Classic avfallsbrønn

VConsyst bunntømt container produsert i metall leveres i størrelser fra 1,5 til 4 kubikk. På bildet til høyre vises Molok Domino Light som er et overflatealternativ med sekkeløsning.

– Svein H. Strømberg – Daglig leder – Strømbergs Plast AS