Kan dere hjelpe oss med en skade som vi har fått på vår avfallsbrønn?

Vi kan bistå direkte eller via godkjente servicepartnere dersom det har skjedd en skade på din avfallsbrønn. Ta kontakt med oss i dag for en […]

Er det behov for service og vedlikehold på nedgravde avfallsløsninger?

Det er få servicepunkter på våre nedgravde standardmodeller. For å oppnå lengst mulig levetid anbefales det en årlig FDV-kontroll (Forvaltning, Drift og Vedlikehold), og eventuelt […]

Hva gjør vi når vi opplever lukt fra den nedgravde avfallscontaineren?

Som for vanlige avfallsbeholdere med hjul, er det hensiktsmessig å vaske nedgravde avfallscontainere en gang eller to i løpet av året. Dette gjelder spesielt for […]

Hvordan tømmes avfallsbrønnen?

Det er kommunen eller det interkommunale selskapet som instruerer tømmesystem. Semi-nedgravde containere (Molok) tømmes som standard med sekk, eventuelt hard innercontainer. Med kran løfter man […]

Hva koster graving og montering av en avfallsbrønn eller undergrunnscontainere?

Lokale grunnforhold og prisnivåer avgjør prisen. Eventuell sprenging, rigging av utstyr, bortkjøring av masse, asfaltering eller legging av stein er parameter som avgjør kostnaden. Dersom […]

Leveres nedgravde avfallsløsninger ferdig montert?

Strømbergs Plast leverer produktet kostnadsfritt levert til anleggsadressen, ekskl. lossing. Semi-nedgravde (Molok Classic) leveres komplett ferdig montert og kan settes rett ned i bakken. Semi-nedgravde […]

Hva er leveringstiden på avfallsbrønner?

Semi-nedgravde containere (Molok) har gjennomsnittlig leveringstid på 4 uker. Det kan variere i sesongen. Ta kontakt dersom annen leveringstid behøves Fullt nedgravde containere (Metro) har […]

Hva er forskjellen på semi-nedgravde og fult nedgravde containere?

Semi-nedgravde containere (avfallsbrønn) graves 1,5 meter ned i bakken. Omtrent 40% av volumet er synlig over bakken. Fullt nedgravde undergrunnscontainere har kun en liten innkastsøyle […]

Hvem bestemmer plassering av avfallsbrønner?

Kommunen eller det interkommunale selskapet har ansvar for tømming av kildesortert avfall. De skal ha tilgang med kjøretøyet som er utstyrt med kran. Gjennom befaring […]

Hvordan går jeg frem for å få produkt- og 3D tegninger av produktene?

På produktsidene ligger det tegninger. Kontakt oss for PDF eller 3D tegninger, så sender vi dette til deg.

Hvordan beregner jeg hvor store containere jeg trenger?

Kommunen eller det interkommunale selskapet kan beregne hvor store containere og hvor mange containere du trenger basert på ditt behov.

Hvordan går jeg frem når det skal etableres nedgravde avfallsløsninger?

Start alltid med å kontakte kommunen eller det interkommunale selskapet. Da får du vite om: Godkjente leverandører og løsninger Muligheter for støtteordninger Dimensjonering av anleggene

Hvorfor velge avfallsbrønn?

En avfallsbrønn frigjør plass og gir færre tømmepunkter, noe som gir mindre trafikk med tømmebiler i boligområdet. Avfallsbrønn gir også et mer estetisk løft av […]

Hva gjør jeg når jeg har mistet nøkler eller mobil i en avfallscontainer eller avfallsbrønn?

Du må kontakte renovasjonsselskapet i ditt distrikt. Det er disse som enten tømmer eller administrerer avtale med selskap som tømmer containerne.