Har dere sorteringsløsninger for skoler, barnehager og institusjoner?

Skoler og barnehager velger ofte å benytte gode kildesorteringsløsninger. Enkelte steder har de også tatt i bruk vår kompostbinge for å lage jord fra matavfallet. […]

Har dere sorteringsløsninger for utemiljø?

Ja, vi har flere praktiske sorteringsløsninger for utemiljø. Vi har flere kildesorteringsløsninger tilpasset de fleste behov. Dersom du ikke finner et tilbud tilpasset ditt behov, […]

Har dere sorteringsløsninger for innemiljø?

Våre sorteringsløsninger for innemiljø til private husholdninger leveres som hovedregel via kommunen eller det interkommunale selskaper man tilhører. Sorteringsløsninger for bedrifter og handelsstanden har vi […]

Hva skal kildesorteres?

I Norge bestemmer kommunene hva som skal kildesorteres. Alle steder kildesorterer restavfall, papp og papir, samt glass- og metallemballasje. Flere steder sorteres også matavfall og […]

Hvordan beregner man hvor store enheter man trenger for å sortere hver fraksjon?

For private husholdninger beregner kommunene hvor stor kapasitet som kreves. Dette beregnes blant annet ut fra tømmehyppighet. Kontakt din kommune eller interkommunale selskap for korrekt […]