Avgir produktene farlige gasser eller forurenser de? 12.11.2018

Produktene kan trygt brukes uten at det er fare for at det avgis gasser, eller at de påvirker klimaet negativt. Produkter som skal være i direkte kontakt med matvarer skal ha «glass- og gaffelmerke», eventuelt leveres med samsvarserklæring fra produsent.

Dersom et produkt skal kasseres som følge av alder, eller det er skadet slik at det ikke kan repareres, skal man alltid leveres til offentlige eller private gjenvinningsstasjoner for resirkulering eller materialgjenvinning.