Er det behov for service og vedlikehold på nedgravde avfallsløsninger? 12.11.2018

Det er få servicepunkter på våre nedgravde standardmodeller. For å oppnå lengst mulig levetid anbefales det en årlig FDV-kontroll (Forvaltning, Drift og Vedlikehold), og eventuelt utbedrer ved behov.