Er materialene for plastproduktene matvaregodkjent? 12.11.2018

Plastprodukter produsert i jomfru-materiale (nytt), enten det er polyethylene eller polypropylene kan benyttes i direkte kontakt med matvarer. Dersom resirkulert materiale er benyttet kan matvarer ikke komme i direkte kontakt med produktet. Produkter som skal være i direkte kontakt med matvarer skal ha «glass- og gaffelmerke», eventuelt leveres med samsvarserklæring fra produsent.