Har dere sorteringsløsninger for innemiljø? 12.11.2018

Våre sorteringsløsninger for innemiljø til private husholdninger leveres som hovedregel via kommunen eller det interkommunale selskaper man tilhører. Sorteringsløsninger for bedrifter og handelsstanden har vi et stort utvalg med sorteringsløsninger for 2-3 og 4 avfallsfraksjoner.