Har dere sorteringsløsninger for skoler, barnehager og institusjoner? 12.11.2018

Skoler og barnehager velger ofte å benytte gode kildesorteringsløsninger. Enkelte steder har de også tatt i bruk vår kompostbinge for å lage jord fra matavfallet. Kildesorteringsløsningene har gjerne fokus på farger og symboler for å forenkle den daglige bruken.