Hva er forskjellen på semi-nedgravde og fult nedgravde containere? 12.11.2018

Semi-nedgravde containere (avfallsbrønn) graves 1,5 meter ned i bakken. Omtrent 40% av volumet er synlig over bakken.

Fullt nedgravde undergrunnscontainere har kun en liten innkastsøyle som vises over bakken. Under bakken er en betongkasse som inneholder hele volumet.