Hva er leveringstiden på avfallsbrønner? 12.11.2018

Semi-nedgravde containere (Molok) har gjennomsnittlig leveringstid på 4 uker. Det kan variere i sesongen. Ta kontakt dersom annen leveringstid behøves

Fullt nedgravde containere (Metro) har normalt omtrent 8 ukers leveringstid. Det kan variere i sesongen. Ta kontakt dersom annen leveringstid behøves.