Hva gjør jeg når jeg har mistet nøkler eller mobil i en avfallscontainer eller avfallsbrønn? 01.11.2018

Du må kontakte renovasjonsselskapet i ditt distrikt. Det er disse som enten tømmer eller administrerer avtale med selskap som tømmer containerne.