Hva gjør jeg når massen i kompostbingen lukter? 12.11.2018

Det kan være flere årsaker til at komposten lukter.

Årsak 1: Mangel på oksygen i nedbrytningsprosessen, anaerobe prosesser overtar og lukter.
Tiltak: Bland inn strø, slik at massen igjen får en porøs struktur.

Årsak 2: Massen er for fuktig, lufting blir dårlig jfr. årsak 1.
Tiltak: Bland inn strø for å ta opp overskuddsfuktighet.

Årsak 3: Luftinntakene til bingen er tette.
Tiltak: Sørg for å åpne luftinntaket.

Les mer om kompostering her.