Hva gjør vi når vi opplever lukt fra den nedgravde avfallscontaineren? 12.11.2018

Som for vanlige avfallsbeholdere med hjul, er det hensiktsmessig å vaske nedgravde avfallscontainere en gang eller to i løpet av året. Dette gjelder spesielt for matavfall og restavfall, samt glass- og metallemballasje. I ekstreme tilfeller er det mulig å dempe/fjerne lukt med spray som «spiser» luktende bakterier. Kontakt oss gjerne for FDV avtale (Forvaltning, Drift og Vedlikehold), så kan vi blant annet besørge vasking av dine avfallsbrønner.