Hva kan jeg ikke kompostere? 12.11.2018

Det er noen ting man ikke kan kompostere:

  • Bleier og bind
  • Aviser og papp (egne innsamlingsordninger)
  • Plast, isopor, skumplast etc.
  • Giftige stoffer, pesticider etc.
  • Olje‐ og løsemiddelholdige stoffer (dette er spesialavfall og har eget innsamlingssystem)
  • Støvsugerposer
  • Tekstiler
  • Sot og aske