Hva koster graving og montering av en avfallsbrønn eller undergrunnscontainere? 12.11.2018

Lokale grunnforhold og prisnivåer avgjør prisen. Eventuell sprenging, rigging av utstyr, bortkjøring av masse, asfaltering eller legging av stein er parameter som avgjør kostnaden. Dersom du ikke har kontakt med entreprenør, kan vi anbefale gode partnere over hele landet.