Hvem bestemmer plassering av avfallsbrønner? 12.11.2018

Kommunen eller det interkommunale selskapet har ansvar for tømming av kildesortert avfall. De skal ha tilgang med kjøretøyet som er utstyrt med kran. Gjennom befaring avklares dette. Grunnforhold og lokale bestemmelser knyttet til brannfare er også faktorer som avgjør plassering.