Hvor kan jeg plassere en kompostbinge? 12.11.2018

  • En skyggefull plass er best med hensyn til hurtigere uttørking om sommeren.
  • Plasseres på drenerende underlag, gress, grus eller lignende da ansamling av sigevann på bakken vil lukte.
  • Man må se til at luftinntakene i bingen ikke tettes av gress, snø eller jord og lignende.
  • Unngå plassering i nærheten av soveromsvinduer, utvendig sitteplasser og naboer på grunn av eventuell lukt.