Hvor ofte tømmer man en kompostbeholder? 12.11.2018

Tømmefrekvensen varierer imidlertid med belastningen og kan variere fra tømming en gang i året til tømming hver 3-4 måned. Les mer om kompostering her.