Hvordan beregner jeg hvor store containere jeg trenger? 12.11.2018

Kommunen eller det interkommunale selskapet kan beregne hvor store containere og hvor mange containere du trenger basert på ditt behov.