Hvordan beregner jeg hvor store containere jeg trenger? 12.11.2018

Kommunen eller det interkommunale selskapet beregner hvor store og hvor mange containere du trenger basert på ditt behov.