Hvordan beregner man hvor store enheter man trenger for å sortere hver fraksjon? 05.11.2018

For private husholdninger beregner kommunene hvor stor kapasitet som kreves. Dette beregnes blant annet ut fra tømmehyppighet. Kontakt din kommune eller interkommunale selskap for korrekt lokal informasjon.

Bedrifter og institusjoner følger som regel egne beregninger. Disse hensyn tar bedriftens virksomhet og hvilken tømmefrekvens som benyttes.