Hvordan går jeg frem når det skal etableres nedgravde avfallsløsninger? 12.11.2018

Start alltid med å kontakte kommunen eller det interkommunale selskapet. Da får du vite om:

  • Godkjente leverandører og løsninger
  • Muligheter for støtteordninger
  • Dimensjonering av anleggene