Hvordan tømmes avfallsbrønnen? 12.11.2018

Det er kommunen eller det interkommunale selskapet som instruerer tømmesystem.

Semi-nedgravde containere (Molok) tømmes som standard med sekk, eventuelt hard innercontainer. Med kran løfter man i krokøyet festet til hovedlokket og får med seg sekken som åpnes/lukkes etter trålsekk prinsippet. Se video på produktsiden. Vi kan også tilby 2-krok og Kinshoferløsning.

Fullt nedgravde containere (Metro) tømmes med kran via løftepunkter i toppen av innkastsøylen. Bunnen utløses mekanisk via løftepunktene (2-krok, eller kinshofer-prinsippet), mens man med 1-krok utløser tømmeluke via «pedal» på siden.