Hvorfor velge avfallsbrønn? 12.11.2018

En avfallsbrønn frigjør plass og gir færre tømmepunkter, noe som gir mindre trafikk med tømmebiler i boligområdet. Avfallsbrønn gir også et mer estetisk løft av helhetsinntrykket i et boligområde, samt at kjøligere lagring av avfall, forsinker bakterie- og luktutvikling. Dog anbefales årlig vask på lik linje med vanlige avfallsbeholdere.