Nye regler for utsortering blir enkelt for HAF

Kildesortering

Nye regler for utsortering blir enkelt for HAF 21.09.2022

Nye regler for utsortering av mat- og plastavfall kan bety hodebry i flere av landets regioner. Hos HAF (Helgeland Avfallsforedling IKS) løser man utfordringen på en enkel måte. 

HAF har gått over fra optisk sortering til rene fraksjoner i beholderne og gjør i denne forbindelse noen endringer med innsamlingsløsningene. Det betyr bl.a. at flere eksisterende kildesorteringsstasjoner oppgraderes for utvidet utsortering.  

– I dette borettslaget har vi en Molok stasjon bestående av 3 stk. Molok Classic. Når vi nå skulle ned med ytterligere 3 stasjoner valgte vi å holde oss til samme system. Med original Molok med ny og holdbar kledning og god skilting synes vi dette ble riktig bra, sier Geir Benden Kommunikasjonsansvarlig på HAF. 

Borettslag med kildesorteringsløsning fra Strømbergs

I dette borettslaget har man gjort en oppgradering. Brønnen i midten er en Molok Classic Twin som benytter en brønn til to fraksjoner.

Molok Classic Twin er en løsning hvor man benytter eksisterende brønn og rammeverk, men oppgraderer lokk og inndelingen av brønnene. På denne måten kan man forandre og få inn flere fraksjoner uten å måtte gå til innkjøp av helt nye containere eller bekoste graving. Det vil derfor være både penger og plass å spare for de som installerer og benytter kildesorteringsstasjonene. 

Med original Molok med ny og holdbar kledning og god skilting synes vi dette ble riktig bra

Inndeling for nye regler

I 2023 trer de nye reglene for utsortering av mat- og plastavfall i kraft. Med de nye reglene vil det også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene, hvor man i 2035 må ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall. Derfor vil flere kildesorteringsstajsoner i Norge nå trenge en oppgradering.

I Mo i Rana vil nå mat- og plastavfall skilles ut i kildesorteringsstasjonene og sorteringen starter hjemme hos innbyggerne. Anlegget på Røssvoll tar årlig mot 7000 tonn med husholdningsavfall. At avfall er bedre sortert når det kommer inn vil bidra til en bedre utsorteringsgrad og deres mål om 70 prosent utsortering vil bli lettere å nå. 

– Vi ser også det at tydelig merking med farger og tekst både på container og innkastluker gir bedre kildesortering, kommenterer Benden. 

Molok Classic Duo

Tydelig merking både på container og innkastluker gir bedre kildesortering, sier Geir Benden.

Løsninger for en fremtid i forandring

Benytter man nedgravde løsninger for kildesorteringer som Molok Classic eller Molok Domino er man rustet for fremtiden. De nye reglene for utsortering av plast og mat betyr ikke at utsorteringen vil stoppe der. Det meste peker på at vi i fremtiden må sortere enda flere fraksjoner. Derfor er Molok Classic med sin fleksibilitet og Molok Domino med sine moduler rustet for en fremtid i forandring. Begge løsningene kan endres etter installasjon slik at man ikke trenger å grave for å få inn flere fraksjoner i en eksisterende kildesorteringsstasjon. For eksempel kan Molok Domino med 3 containere deles inn i hele 343 ulike kombinasjoner. 

– Vi vil også teste Molok Domino i andre sammenhenger i tiden som kommer. Mo i Rana er i stor utvikling med mange store eiendomsprosjekter på gang, sier Benden. 

Med nye regler for utsortering så er Molok Classic Twin en god løsning.

Med nye regler for utsortering kan Molok Classic Twin benyttes. En eksisterende nedgravd brønn deles inn i to fraksjoner for de nye reglene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktskjema

Hva er egentlig forskjellene på en helt nedgravd- og en semi nedgravd avfallscontainer?