Hva er en nedgravd avfallscontainer og hvordan skiller den seg fra andre løsninger for <br>kildesortert avfall?

Nyheter

Hva er en nedgravd avfallscontainer og hvordan skiller den seg fra andre løsninger for
kildesortert avfall? 20.03.2023

Det finnes mange kildesorteringsløsninger. Du har sikkert hørt om avfallsbrønner, containere og avfallsbeholdere. Men hva er egentlig forskjellen på en helt nedgravd avfallsløsning og en delvis nedgravd løsning? 

Helt nedgravd løsning for kildesortering

På helt nedgravde løsninger er det kun innkasthuset som er over bakken. Avfallet samles opp i en container eller beholder under bakken. Modellen vi leverer mest av kalles Metro. Den leveres i forskjellige design og kan tømmes med alle systemer for bunntømming. De fleste velger modeller med kapasitet på 3 og 5 kubikk. 

Se flere eksempler blandt våre referanser.

En nedgravd løsning tar opp lite plass over bakken og avfall som befinner seg under bakken holder seg kjølig. Dette reduserer problematikk rundt lukt og man unngår skadedyr. Tømming skjer med en kran som løfter opp både innkasthus og container. Den tomme betongkassa har en sikkerhetsplattform som stenger hullet i forbindelse med den raske og effektive tømmingen. 

Metro nedgravd avfallscontainer tømmes
Her tømmes en Metro, helt nedgravd løsning, med løftekran.

Løsningen er plassbesparende og velges ofte av borettslag, sameier, barnehager eller offentlige steder som kulturhus eller idrettsarenaer.   

Metro kan benyttes sammen adgangskontroll, nivåmåling og komprimator. I tillegg er en nedgravd løsning sikker å bruke og enkel å vedlikeholde. 

En helt nedgravd løsning har innkastluken plassert slik at alle enkelt kan kaste sitt kildesorterte avfall. 

Delvis nedgravd løsning, også kalt semi-nedgravd 

Med en delvis nedgravd avfallsløsning er opptil 40% av avfallet over bakken og 60% under bakken. Eksempler på semi-nedgravde løsninger er Molok classic eller Molok Domino. Begge løsningene har en containerdel over bakken med innkast.

Molok har ulike alternativer for oppsamling av avfall. Her benyttes sekkeløsning, semi-hard (sekk og skål) eller hard innercontainer. Valgene gjøres basert på løsninger for tømming og type avfall som håndteres. På samme måte som helt nedgravd løsninger er delvis nedgravd avfallsbrønner sikre i bruk og ofte enda enklere å vedlikeholde. 

Trysil tok kildesortering til fjells – les artikkel.

Tømming skjer med kran fra tømmebilen som løfter sekk eller innercontainer ut av ytterbeholderen. Det er ikke behov for sikkerhetsplattform når man bruker delvis nedgravde avfallsbrønner, da overdelen av containeren fungerer som et sikkerhetsgjerde.

Trysil tar molok classic til fjells

Tømming av Molok Classic med sekkeløsning på Trysilfjellet.
FOTO: Jonas Sjøgren, Destinasjon Trysil

Alle våre nedgravde løsninger imøtekommer krav til universell utforming. Det betyr at innkast for avfall er plassert i en høyde slik at alle kan benytte containerne. 

Molok domino delvis nedgravd avfallscontainer

Illustrasjon av Molok  Domino en nedgravd avfallsløsning hvor oppsamling av avfall skjer både over og under bakken.

Over bakken løsninger 

Containere som står over bakken går under begrepet bunntømte overflatecontainere. Tømming skjer ved løft og at bunnluker åpnes. En overflatecontainer er fin å bruke på steder hvor man ikke har mulighet å grave, eller har behov for raskt å flytte containeren til en ny lokasjon.  Det gir fleksibilitet. 

Det finnes mange typer overflatecontainere. Optik Igloo er den nyeste i vårt sortiment. Løsningen har moderne design og innkast kan plasseres i forskjellige høyder for å ivareta bl.a. universell utforming. Den er produsert i HDPE polyetylen som tåler både slag/støt og all slags vær. HDPE ruster ikke og vil holde seg fin år etter år. Løsningen er også fin om man ønsker å komplettere en nedgravd kildesorteringsstasjon med en fraksjon uten å måtte gravde på ny. Tømme bilen kan tømme denne typen sammen med avfallscontainerne under bakken. 

Iglo optik bunntømt avfallscontainer

Optik Igloo er en bunntømt overflatecontainer med innkast i ulike høyder.

Den tradisjonelle avfallsbeholderen på hjul er også en løsning som er utbredt. De største beholdertypene har fire hjul og brukes som fellesløsninger der det et behov for mindre kapasitet enn de større løsningene over- og under bakken. Tømming skjer ved at operatør fester beholderen til kammen bak på bilen. Deretter svinges den opp slik at lokket åpnes og avfallet faller ut i trauet på innsamlingsbilen. 

avfallsbeholderbeholder med 4 hjul

Hva er en nedgravd avfallscontainer? En klassisk avfallsbeholder over bakken med hjul er enkel å flytte rundt.

Hva er nedgravde avfallsløsninger og hva skal man velge?

Når man skal bestemme seg for kildesorteringsløsning bør man vurdere 3 ting: 

1. Plass og kapasitet – Hvor mye plass har man til rådighet? 

Hver ny kildesorteringsplass må beregnes utfra hvor stor kapasitet man skal betjene. I tillegg  må man ta hensyn til hvor ofte de ulike fraksjonene tømmes i kommunen. Ved usikkerhet på hvordan dette beregnes kan vi bistå, men det beste er å avstemme med kommunen eller det interkommunale selskapet der man bor.

2. Planlegg for fremtiden

En kildesorteringsstasjon som har oppsett for dagens behov kan raskt bli utdatert ved endringer i regler som omfatter hvilke fraksjoner som skal sorteres. Det finnes flere fleksible løsninger som kan justeres i ettertid dersom nye behov melder seg.  

3. Hvem skal benytte plassen og hvordan skal den ivaretas?

Hvilken målgruppe skal benytte løsningen? Er det familier i et borettslag eller tilskuere på idrettsarenaer? Behov for funksjoner kan være forskjellige i ulike målgrupper. I tillegg bør man vurdere hvordan plassen skal vedlikeholdes og holdes ren. Er det en vaktmester som har ansvar eller skal det ivaretas av fagfolk gjennom en serviceavtale? Uansett vil en godt vedlikeholdt kildesorteringsstasjon holde seg pen i mange år. 

Skal du igang med å planlegge eller oppgradere en kildesorteringsplass kan du laste ned vår veileder. 

Her finner du mange gode tips og råd på hva du skal tenke på for å lage en god kildesorteringsplass. Noen kommuner har også økonmisk støtte når man bytter fra overflatecontainere til nedgravde avfallsløsninger. Ta kontakt med din kommune eller interkommunale selskap for mer informasjon.

Molok Domino borettslag

Hva er en nedgravd avfallscontainer? Molok Domino er en fleksibel løsning som passer godt inn i borettslag.

Hvordan kan man forbedre kildesortering på kontoret