Gode kildesorteringsløsninger i hytte- og feriekommuner

Nyheter

Gode kildesorteringsløsninger i hytte- og feriekommuner 06.04.2022

Hvordan skaper vi gode kildesorteringsløsninger i hytte- og feriekommuner?Mange ser på kildesortering som en selvfølge. Matavfall i egen beholder eller i komposten, og makrell i tomat-boksen skylles og ender opp i gjenvinning for metall. Er kildesorteringen like god på stedene vi ferierer som hjemme?

Mulighetene for kildesortering varierer i hyttekommunene beroende på beliggenhet og infrastruktur. Mange steder arbeides det med å tilby bedre løsninger for innbyggere og feriegjester. Med nye forskrifter og regler for rapporteringer av kildesorteringsgrad og avfallshåndtering, vil gode løsninger på for eksempel hyttefelt spille en betydelig rolle for tall som skal presenteres. Spesielt i de store hyttekommunene, men også for kommuner med store ferieanlegg for camping eller populære turplasser vil dette påvirke statistikken. I 2023 trår også de nye reglene for utsortering av mat- og plastavfall i kraft. De gjelder alle kommunene i Norge. 

Løsninger som passer alle brukere

Kildesortering og avfallshåndtering på hyttefelt skiller seg ofte fra forholdene i for eksempel et borettslag. På et hyttefelt kan man stå foran andre typer utfordringer med henting og tømming. Det kan være små veier, trangt og til tider mye snø eller dårlig føre. Derfor er det viktig å tilby løsninger som er tilpasset brukerne, og ikke minst de som utfører tømming og innhenting.

Bakkeby Trysil kildesortering

På Trysilfjellet er det installert Molok Classic

For de som skal hente og tømme brønnene for avfall vil løsninger med nedgravde bunntømte løsninger gjøre jobben enklere. Mekaniske tømming er mindre fysisk krevende, bidrar til en sikrere håndtering og et bedre arbeidsmiljø. Brukere som kildesorterer ønsker ofte at plassen ikke skal være til sjenanse for miljøet og være lett tilgjengelig. Derfor er også viktigheten av løsninger som imøtekommer krav til universell utforming en faktor når nye kildesorteringsstasjoner skal utvikles eller forbedres.

Gode kildesorteringsløsninger i hytte- og feriekommuner med moderne løsninger med fremtidens teknologi

Det finnes i dag mange gode løsninger tilpasset hyttefelt. Med en nedgravd container reduseres arealbehovet betydelig sammenlignet med f.eks. tradisjonelle stålcontainere. Det kan også redusere utfordringer med skadedyr som trekker seg til åpne containerløsninger. Når avfallet er under bakken vil det også holde en lavere temperatur som bidrar til at veksten av bakterier og lukt reduseres.

På kildesorteringsstasjoner i hyttefelt kan det enkelte steder oppstå utfordringer ved at uvedkommende benytter avfallsbrønnene. Dette kan enkelt løses med et adgangssystem der hver bruker har sin egen brikke som gir tilgang til containeren. Et slikt system tilbyr også en mulighet for å analysere brukeratferd og mengde avfall som kastes.

Reduser CO2 utslippene gjennom mer effektiv innhenting

Det ligger også potensielle muligheter for å redusere CO2 fotavtrykket gjennom mer effektiv innhenting. Tømmerutene kan optimaliseres ved å montere nivåmålere i containerne. På denne måten unngår man å tømme halvfulle brønner og reduserer antall kjørte kilometer pr kilo innhentet sortert avfall. Nivåmålerne kan også gi innsamleren et varsel dersom containere er fulle tidligere enn forventet. Overfylte containere gir uønsket plassering av avfall på kildesorteringsstasjonene. Slik uønsket forsøpling ønskes ikke noe sted, og minst av alt i naturskjønne og ellers rene omgivelser.

Les hvordan Destinasjon Trysil har gjort Trysilfjellet attraktivt med moderne løsninger for kildesortering.

Så hvordan skape gode kildesorteringsløsninger i hytte- og feriekommuner? Er du i tvil om hvilken løsning som passer i din kommune, eller har du ansvar for tilrettelegging for kildesortering? Ta kontakt med oss for rådgivning og hjelp med smarte løsninger som passer til dine behov.

Ta kontakt HER

Foto i heading: Hyttefelt i Sigdal kommune.
Containere for kildesortering

Molok Domino dekker alle behov. Her fra Nordseter, Lillehammer.

Hvordan skape de beste kildesorteringsløsningene i hytte- og feriekommuner

Molok containere med trepanel, her på hyttefelt på Skeikampen

Kildesortering Aurdal Valdres

Hvordan skape de beste kildesorteringsløsningene i hytte- og feriekommuner? Med en nedgravd løsning sparer man mye plass.