Innkast på Metro

Metro undergrunnscontainere leveres med flere typer innkast. På søylen som man ser over bakken brukes trommel (rustfritt), slisse og runde innkast. Hver løsning har sin egenart i forhold til brukervennlighet, kommunikasjon og sikkerhet.

Innkast-trommel

Innkast-trommel

Denne løsningen er signaturen til Metro designet. Innkasttrommelen leveres i rustfritt stål. Den hindrer innsyn ned i containeren og bidrar til at publikum ikke kaster større enheter enn hva som er tiltenkt. Trommelen leveres i 46, 60, 80 og 100 liter.

metro-slisse

Slisse

Til papp og papiravfall er det ofte hensiktsmessig å benytte innkastslisse. Dette bidrar til at publikum ikke kaster poser og at papp/papir kastes i flat tilstand.

Runde innkast

Runde innkast

For glass- og metallemballasje er det som regel ønskelig med et innkast som sikrer at publikum kun kaster en og en enhet, ikke fulle poser. De runde innkastene er tilpasset de kjente standardene for flasker og bokser.

Tilbake til Metro undergrunnscontainer