Kildesortering i borettslaget – løsninger og muligheter

Kildesortering

Kildesortering i borettslaget – løsninger og muligheter 02.04.2024

Både trivsel og miljø blir bedre med en fungerende kildesorteringsstasjon i et borettslag eller sameie. Med god planlegging av arealbruk og valg av løsning som enkelt kan endres i fremtiden vil man sikre optimal funksjon i årevis. Hvordan går man frem dersom man vil oppgradere eller etablere en ny kildesorteringsstasjon? 

Rådgivning og økonomisk støtte

I noen tilfeller har det blitt tilknyttet flere boenheter som skal tilknyttes fellesløsninger, eller man må oppfylle nye regler for inndeling av fraksjoner som krever at plassen må re-designes. Da kan det være vanskelig å vite hvor man skal starte for å komme i gang med sin oppgradering. Vi kan vurdere eksisterende løsning og beregne hvordan man mest effektivt kan oppgradere for optimal kapasitet. Det kan være å endre inndelinger av fraksjoner i allerede eksisterende containere eller utregninger for kapasiteten ved økt behov. Vi har gode verktøy og informasjon om hva de ulike kommunene i Norge har som krav.  Visste du at i noen kommuner kan man få økonomisk støtte dersom man bytter ut overflatecontainere eller beholdere på hjul til nedgravde løsninger?

 Molok Classic delt inn ito fraksjoner
Molok Classic kan med enkle grep bli en twin-modell med 2 fraksjoner.

Strømbergs har lang erfaring og kan hjelpe til med rådgivning dersom du skal i gang med å bytte fra containere på hjul til en nedgravd løsning. I tillegg har vi laget en veileder med nyttig informasjon for å komme i gang. LAST DEN NED HER

Fordelene med benytte nedgravde avfallsløsninger er mange.
Vi har samlet de største fordelene i en egen artikkel. 

Før og etter Blystadringen

Bytte panel og oppgradere skilter

En god del borettslag og sameier har brukt nedgravde løsninger i mer enn tyve år. Slike enheter som har vært godt brukt i en årrekke, kan ofte enkelt oppgraderes slik at de igjen fremstår som nye. En hyggelig ansiktsløfting bidrar til å oppgradere bomiljøet. I Øyernblikk borettslag valgte man å oppgradere med ny panel og nye skilter i forbindelse med installering av en ny brønn for matavfall.


Før og etter Øyernblikk

Oppgradering med teknologi

I mange borettslag er det forbedringspotensial når det kommer til kildesorteringsløsningen. Beholdere på hjul medfører ofte mer kjøring med kjøretøyet som utfører tømming. Trafikk og støy reduseres ved å velge en nedgravd løsning.

Noen ganger er det kun små justeringer som skal til for å forbedre kildesorteringstasjonen. Dersom man vil ha bedre kontroll kan installasjon av adgangskontroll være en god løsning. Når hver boenhet har sin egen elektroniske adgang unngår man at uvedkommende bruker containerne samtidig som man kan følge med på statistikk og gi informasjon om hvor flinke man er til å sortere. 

Visste du at i noen kommuner kan man få økonomisk støtte dersom man bytter ut overflatecontainere eller beholdere på hjul til nedgravde løsninger?

Dersom man har plassproblemer er det mulig å velge komprimatorløsning på en del av modellene for avfall under bakken. Det er også mulig å endre inndelingen av fraksjonene for å optimalisere arealbruken. 

Inndeling molok domino
Molok Domino kan deles inn på nye måter etter installasjon hvis man øsnker å endre eller få inn flere fraksjoner i samme stasjon.

Problem med lukt?
Problem med lukt kan oppstå, spesielt i de varme sommermånedene. Nedgravdt kildesortert avfall er en godløsning for å minske uønsket lukt og forhindre at skadedyr kommer inn til avfall. Alikevel kan man oppleve uønsket lukt. Vask er en god start men noen ganger trenger man litt mere hjelp. Med en Gelactive Luktpad kan man redusere vond lukt som kan oppstå i avfallscontainere. Vi har også løsninger for å installere løsninger som benytter Ozon for å minske uøansket lukt. Les mer om disse løsningene her.

Service og vask

Våre løsninger består av nedgravde brønner og containere i høy kvalitet som skal ha lang levetid. For å få god kildesortering i borettslaget og høy utsorteringsgrad anbefaler vi at kildesorteringsplassen får en årlig gjennomgang med service og vask. Vi tilbyr servicetjenester for vask og vedlikehold slik at kildesorteringsstasjonen fremstår på en god måte år etter år. Les mer om tjenesten HER.

Jeg vil vite mer