Monteringsveiledning Metro

Vil leverer Metro undergrunnscontainer klare for å bli plassert i utgravet hull. Man skal kun montere sikkerhetsplattform og justeringsføtter i forbindelse med betongelementet. For at garantien skal gjelde må monteringsveiledningen følges.
Kontakt oss (e-post) for å få denne tilsendt

Tilbake til Metro undergrunnscontainer