2 Side Container 2SS

Prod.nr: RP-2SX-XXX

2 Side container – bunntømte containere for fremtiden. Tilpasset alle fraksjoner og kan tømmes med 2-krok eller Kinshofer (mushroom). Tilbys i 3 størrelser, enten med åpne innkast eller enhetlige innkastluker.

Imøtekommer krav til universell utforming og kan leveres med pedal for å åpne innkastluken. 2 Side Containeren er produsert i henhold til EN 13071, og leveres i slagfast resirkulerbart plastmateriale.

Mulighet for lås som tilvalg.

Se fler containere HER

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

  • SE I ARKFANENE FOR MER INFORMSASJON:

  1. 2sidecontainer_med-luke-åpen
  2. 2-side-container-3600-Glass-web2
  3. 2SS 2000 Matavfall_Final_Render_000
  4. 2SS 2000 GLASS- OG METALLEMBALLASJE_Final_Render_000
  5. 2SS 2800 Restavfall_Final_Render_000
  6. 2SS 2800 Plastemballasje_Final_Render_000
  7. 2SS-Isla_2Side_Final_Render_000
  8. 2SS 3600 Tekstiler_Final_Render_000
  9. 2SS 3600 PAPP, PAPIR OG DRIKKEKARTONG_Final_Render_000

Tømmesystem

Velg Kinshofer (Mushroom) eller 2-kroksystem for sikker bunntømming av 2-Side Containere

Innkastluke

2000L
400x400 mm, tilpass innkaståpning bak luken til avfallsfraksjon

2800L
650x400 mm, tilpass innkaståpning bak luken til avfallsfraksjon

2000L
1000x400 mm, tilpass innkaståpning bak luken til avfallsfraksjon

Lås 2 side container

Lås til innkastluke

Nøkkel er trekantlås.
Mulighet å installere elektronisk adgangskontroll.

Se alle bilder

Pedal til innkastluke

Vil du holde innkastluken åpen for å ha begge hendene fri for å kaste avfall? Bruk praktisk fotpedalbøyle!

2 side container glass og metall

Åpent innkast til 2000L container

Mulighet for egen farge på innkastdelen der man kan ha åpent innkast Ø200 mm

2 side container 2800 restavfall

Åpent innkast til 2800L container

Mulighet for egen farge på innkastdelen der man kan ha åpent innkast Ø350 mm

2 side container papir

Åpent innkast til 3600L container

Mulighet for egen farge på innkastdelen der man kan ha åpen innkastslisse på 900x200 mm

Se alle bilder

Materialer

Rotasjons støpt slagfast og UV-stabilisert plastmateriale (LDPE). Har lang levetid og kan resirkuleres. Ingen tungmetaller benyttes i forbindelse med fargestoffene.

Europeisk standard

Produktet er sertifisert i henhold til EN 13071

2000L

TEKNISKE MÅL (jfr. tegning)
Innkasthøyde (B) 1180 mm
Totalhøyde uten løftekrok (C) 1600 mm
Bredde (D) 1100 mm
Dybde (E) 1600 mm

INNKAST (ÅPENT) i egen farge, en eller to sider
Standard Ø200 mm

INNKASTLUKE, en eller to sider
Med håndtak, 400x400 mm
Innkaståpninger under innkastluke tilpasses ønsket fraksjon, f.eks.:
-Ø170 mm for glass- og metallemballasje
-Ø300 mm for restavfall, plastemballasje og matavfall mm
-Slisse med høyde 200 mm for papp, papir og drikkekartong

EGENVEKT 197 kg +/-5%

LØFTEVEKT inntil 1120 kg

2800L

TEKNISKE MÅL (jfr. tegning)
Innkasthøyde (B) 1180 mm
Totalhøyde uten løftekrok (C) 1600 mm
Bredde (D) 1450 mm
Dybde (E) 1600 mm

INNKAST (ÅPENT) i egen farge, en eller to sider
Standard Ø350 mm

INNKASTLUKE, en eller to sider
Med håndtak, 650x400 mm
Innkaståpninger under innkastluke tilpasses ønsket fraksjon, f.eks.:
-Ø170 mm for glass- og metallemballasje
-Ø300 mm for restavfall, plastemballasje og matavfall mm
-Slisse med høyde 200 mm for papp, papir og drikkekartong

EGENVEKT 197 kg +/-5%

LØFTEVEKT inntil 1120 kg

3600L

TEKNISKE MÅL (jfr. tegning)
Innkasthøyde (B) 1180 mm
Totalhøyde uten løftekrok (C) 1600 mm
Bredde (D) 1800 mm
Dybde (E) 1600 mm

INNKAST (ÅPENT) i egen farge, en eller to sider
Standard 900x200 mm

INNKASTLUKE, en eller to sider
Med håndtak, 1000x400 mm
Innkaståpninger under innkastluke tilpasses ønsket fraksjon, f.eks.:
-Ø170 mm for glass- og metallemballasje (1-2 stk)
-Ø300 mm for restavfall, plastemballasje og matavfall mm (1-2 stk)
-Slisse med høyde 200 mm for papp, papir og drikkekartong

EGENVEKT 230 kg +/-5%

LØFTEVEKT inntil 1440 kg

Lås 2 side container
Lås 2 side container montering

Lås med nøkkel

Lås med nøkkel
Prodnr: RP-2SL-AGALOCK

Se alle bilder

Fremtidsrettet tømmemulighet

Se video. Mulighet for robotisert tømmesystem
Videolink (kopier inn i nettleser) https://youtu.be/e2wPGGJNt70