Adambi nivåmåling med sensorteknologi

Adambi nivåmåler med sensorteknologi vil til enhver tid ha kontroll over fyllingsnivåene i avfallscontainere og -brønner. Adambi nivåmåler kan benyttes til alle typer avfall og tilpasses den typen container eller sekk som benyttes.

Nivåmåleren har optisk laserteknologi med 4×16 målepunkter. Derfor egner den seg like godt til mindre avfallscontainere som til f.eks. store nedgravde avfallsbrønner.

Adambi nivåmåler med sensorteknologi måler fyllingsnivå flere ganger daglig og bruker en algoritme til å beregne volum. Fyllingsnivå kommuniseres hver morgen eller dersom avfallet når en bestemt fyllingsgrad.

Adambi nivåmåler leveres med 5 års garanti og levetid på batteriet i minimum 5 år ved standard oppsett. Ved installasjon benyttes en spesialtilpasset brakett som er inkludert. I tillegg er nivåmåleren vanntett (IP68) og tåler all slags vær. Med NB-IoT er det mulig å opprettholde kommunikasjon med sensoren også ved dårlig 4G dekning.

All data kan overføres via et åpent API. Det eksisterer allerede en kobling til Carrots API. Det gjør løsningen fleksibel og kan integreres i allerede eksisterende systemer.

Nivåmåleren kan også varsle temperaturforskjeller for å raskt oppdage brann i containeren.

Datainnhenting i systemet holder kontroll over type brønn og fraksjon, kart med koordinater, måler-ID, fyllingsgrad, temperatur og estimert antall dager igjen til tømming. I tillegg er det enkelt å eksportere ut data for å opprette rapporter.

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

Adambi nivåmåler med sensorteknologi vil til enhver tid ha kontroll over fyllingsnivåene i avfallscontainere og -brønner. Adambi nivåmåler kan benyttes til alle typer avfall og tilpasses den typen container eller sekk som benyttes. 

ADAMBI nivåmåler er en åpen løsning som snakker med andre systemer. Nivmåleren kan benyttes i en eksisterende ruteplanlegger eller du kan benytte komplett system fra oss. Uansett står du fritt til å velge hvilken hardware eller software du ønsker å benytte.
ADAMBi nivåmåler overfører data via et åpent API.

ADAMBI nivåmåler kan også benyttes uten ruteplanlegger hvis man kun ønsker å ha kontroll over fyllingsgrad i de ulike container og avfallsbrønnene.

Adambi nivåmåler og ruteplanlegging

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane