Service og vedlikehold av avfallsbrønner

Prod.nr: RP-METRO-KOMP

Det er mange fordeler med å ha en service og vedlikeholdsavtale med oss.

For at dine containere skal fungere optimalt hver dag kreves vedlikehold og service. Strømbergs tilbyr serviceavtaler på våre produkter slik containerne sikres lang levetid. Vi ordner med reparasjoner, vedlikehold, vask og service. 

En nedgravd avfallscontainer har en forventet levetid på flere ti-talls år. Tar man vare på en avfallsbrønn, foretar årlig ettersyn og vedlikehold reduserer man mulighetene for driftsutfordringer, lukt, og holder standarden høy. Det gir fornøyde brukere og enda bedre kildesortering.

 

Vi tilbyr FDV-avtaler, service, bytte av deler og vask. Ta kontakt for et godt tilbud eller se mer HER

 

 

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

  1. Molok upgrade