Forvaltning – Drift – Vedlikehold

Prod.nr: RP-METRO-KOMP

En nedgravd avfallscontainer har en forventet levetid på flere ti-talls år. Tar man vare på en avfallsbrønn, foretar årlig ettersyn og vedlikehold reduserer man mulighetene for driftsutfordringer, lukt, og holder standarden høy. Det gir fornøyde brukere og enda bedre kildesortering.

Vi tilbyr FDV-avtaler, service, bytte av deler og vask. Ta kontakt for et godt tilbud.

MER INFO OM PRODUKTET