Fjern lukt med OZON

Prod.nr: FDV

Fjern lukt med ozonbehandling! Avfallsrom og nedgravde avfallsløsninger kan spre uønsket lukt gjennom søppelsjakt til oppgang, bakgård og omliggende nærmiljø.

Den kontinuerlige nedbrytingen av organisk materiale medfører eksplosiv bakterieutvikling, utrivelig søppel-lukt og tiltrekker seg skadedyr og insekter, spesielt i sommervarme.

Fjern lukt med OZON.

Vi leverer ozongeneratorer utviklet spesielt for luktfjerning og driftssikkerhet i krevende omgivelser. Boksen montertes på vegg i søppelrom eller container og kobles til en strømkilde for effektiv fjerning av all søppellukt.

En ozonbehandling maskerer ikke uønsket lukt, men produserer ozongass som gjennom en teflonslange føres til luktkilden og utrydder bakterier og mikroorganismene som forårsaker lukta.

Ozonbehandling benyttes av flere store aktører innenfor avfallshåndtering i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland med gode resultater.

Fjern lukt med OZON – en 100% miljøvennlig løsning. Etter oksidasjon av luktmolekyler, omdannes ozon til vanlig oksygen.

Ler mer om våre andre produkter for luktfjerning og desinfisering.

 

MER INFO OM PRODUKTET

Produktbeskrivelse

Fjern lukt med OZON. Vi leverer ozongeneratorer utviklet spesielt for luktfjerning og driftssikkerhet i krevende omgivelser.

  1. Fogger desinfisering og vask

Vask desinfisering og luktfjerning

Last ned PDF Åpne brosjyre i ny fane

Bakterier igjen ved bruk av 6 LOG FOGGER