For å oppnå god kildesortering bør man ha sorteringsopplegg i kjøkkenbenken, på arbeidsplassen, i klasserommet og på alle steder der det naturlig å kvitte seg med avfall. Vi har gode løsninger for sortering i husholdninger, bedrifter og offentlige institusjoner.