Farlig avfall håndtering

VELG KATEGORI

VELG UNDERKATEGORI

VELG TYPE/STR

Å oppbevare eller håndtere farlig avfall krever gode løsninger. Vi tilbyr smart lokk-løsning for fat og beholdere av forskjellige typer