Sekkeløsning, semi-hard eller hard container

Den tradisjonelle solide sekkeløsningen med Quick-systemet benyttes til alle avfallsfraksjoner. I visse tilfeller kan det kanskje være behov for å sikre ekstra mot væskesig fra avfallet. Da kan semi-hard eller den helstøpte innercontaineren være løsningen.
Semi-hard er en sekkeløsning med en påmontert støpt skål plassert på undersiden. Denne kan tømmes med samme utstyr som den tradisjonelle sekken. Vi har kunder som nå benytter denne til Molok for glass- og metallemballasje. Her forhindrer man at væske og glassdryss søles ved tømming. Denne løsningen kan også være praktisk der matavfall er iblandet restavfallet.

semi-hard

 

Molok hard-innercontainer

 

Tilbake til Molok original