SERVICE av nedgravde avfallscontainere og beholdere

Service avfallscontainer

Med en serviceavtale hos Strømbergs vil den nedgavde avfallscontaineren få en komplett årlig service

For at dine containere skal fungere optimalt hver dag kreves service og vedlikehold av avfallscontainerne. Strømbergs tilbyr serviceavtaler på nedgravde avfallscontainere hvor vi ordner med reparasjoner, vedlikehold, vask og service. 

All service foregår etter respektive produkters anvisninger og sjekklister fra leverandører. Derfor er det viktig å benytte servicetekniker som har fått full opplæring fra leverandør av produktene.

En nedgravd avfallscontainer har en forventet levetid på flere ti-talls år. Tar man vare på en avfallsbrønn, foretar årlig ettersyn og vedlikehold reduserer man mulighetene for driftsutfordringer, lukt, og holder standarden høy. Det gir fornøyde brukere og enda bedre kildesortering.

Vi tilbyr FDV-avtaler, service, bytte av deler og vask. I tillegg vil våre servicetekniker kontrollere for feil og mangel som kan oppstå slik at man kan forebygge heller enn å ta en større kostnad ved et senere tidspunkt. Ta kontakt for et godt tilbud.

Vask og service banner

Med en service og vedlikeholdsavtale (FDV) vil vi utføre vedlikehold som vask og fabrikkgodkjent fagkontrollav utstyr. Våre rutiner for vedlikehold forebygger skader. Med jevnlig service vil man raskt oppdage slitasje på utstyr. Vi har rask responstid dersom det dukker opp akutte problem. 

Hvis det oppdages eller ønskes service på ting som er er utenfor en ordinær serviceavtale, avtales dette direkte med våre serviceteknikere. Hvis det blir oppdaget avvik ved service eller reperasjon vil dette bli formidlet til kunde.

For bedre oppfølging registrerer vi også alltid om avvik relateres til hærverk, brukerfeil, garanti eller lignende.

I tillegg tilbyr vi ulike løsninger for desinfisering og fjerning av lukt. 

Les hvordan man kan unngå uønsket lukt fra avfallscontainere. 

 

Kontaktskjema