Kildesortering på kontoret

Kildesortering

Hvordan oppnå god kildesortering på kontoret?

Hvordan står det til med kildesorteringen på kontoret? Sorterer dere ut matavfall og plastemballasje etter de nye reglene som kom i 2023? Reglene som trådte […]

Batterier skal kildesorteres som farlig avfall

Materialhåndtering

Unngå batteribrann med god kildesortering

Brann i avfallsanlegg skjer jevnlig på grunn av batterier som kastes feil. Med god kildesortering kan du unngå brann både i hjemmet og hos renovasjonsselskapene.  […]