Glass og metall container Optik Igloo

Nyheter

Flere returpunkter gir bedre utsortering i Nes kommune

Esval miljøpark har valgt å plassere ut flere containere for innsamling av glass- og metallemballasje i Nes kommune. Dette har gitt resultater og man ser […]

Er 70% materialgjenvinning oppnåelig

Kildesortering

Er 70% materialgjenvinning oppnåelig?

Det er økt fokus på kildesortering, avfallsinnsamling og sirkulær økonomi. Norge har forpliktet seg til å nå kravet om 50% materialgjenvinning innen 2020. Ambisjonene er […]