Kompostering jord plante

Kildesortering

Tips og råd for kompostering

Kompostering foregår når organisk materiale som hagerester og matavfall brytes ned, og omgjøres til næringsrik matjord. Er du usikker på hvordan komme i gang med kompostering? Her kan du lese mer om hvordan komposteringsprosessen fungerer.