Termoprodukter gir kontroll når temperaturen ute stiger

Nyheter

Termoprodukter gir kontroll når temperaturen ute stiger 21.04.2023

Temperaturen på gradestokken utendørs peker oppover. Temperaturforandringer kan være kritisk for mange varer. Gode termoprodukter gir kontroll og kan bidra til at matvarer holder stabil temperatur og sikrer kvalitet under transport.

Matvarer som skal oppbevares kjølig eller fryst krever gode rutiner i forbindelse med frakt. Mattilsynet skriver: “Virksomheten må ha rutiner som sikrer at matvarene ikke utsettes for så høye temperaturer og over så lang tid at bakteriene kan begynne å formere seg.” Med gode termoprodukter forhindrer man bakterievekst og det blir enklere å kontrollere temperaturene.

Termoskap garanterer en ubrutt kjølekjede

Med et termoskap er det mulig å samlaste kjølte eller frosne varer med ikke ømtålige varer på samme distribusjonsbil. Varm mat vil også beholde en jevn temperatur over lengre tid med oppbevaring i termoprodukter. Slik kan distribusjonsbilene fylles opp ved transport og varene som fraktes i termoskap vil oppbevares i skap godkjent etter ATP-bestemmelsene. Med korrekt temperatur vil varene holde seg lenger og man kan unngå matsvinn på grunn av dårlige distribusjonsbetingelser. 

“Virksomheten må ha rutiner som sikrer at matvarene ikke utsettes for så høye temperaturer og over så lang tid at bakteriene kan begynne å formere seg”

(Mattilsynet om frakt av mat.)

Termoprodukter samletTermokasser holder både på varme og kulde

Ved å bruke en isolert transportboks for kjølte, fryste eller varme varer får man muligheter for samlast av varer med forskjellig temperatur. På samme måte som et termoskap vil varene beholde sin holdbarhet og man kan unngå matsvinn. Kassene tåler -20 til +100 grader celsius og er enkle å rengjøre. De er også 100% resirkulerbare. Vi tilbyr modeller tilpasset euronorm og gastronorm.

Termohette for pall eller rullebur

Har man varer eller produkter som fraktes på pall eller i rullebur, er termohette en god løsning. Også her vil det være mulig å frakte kalde og varme varer sammen uten å dele dem opp i ulike transporter.

Spar energi med termogardiner

I lager- eller produksjonslokaler er det ofte ulike soner med forskjellige temperaturer. Termoprodukter gir kontroll og den store fordelen ved å benytte termogardin sammenlignet med plastgardiner er bedre isolerende egenskaper. Dette bidrar til energisparing på opp til 30% og bidrar til riktig temperatur i sonene. Å holde temperatur på ønsket nivå bidrar også til å spare energi. Gardinene monteres enkelt på en skinne.

Termogardin - et godt termoprodukt for å holde jevn temperatur

Energisparing er bærekraftig

Energikrise, el-priser og strømsparing er aktuelle temaer i Norge året rundt. Vi i Strømbergs snakker ofte om bærekraft i forbindelse med kildesortering, men bærekraft er like så viktig når det kommer til materialhåndtering og energisparing. Flere av våre produkter innenfor termo hjelper til å sper energi, både under frakt og på oppbevaling i lager eller i produksjon. 

Jeg vil vite mer