Tømming av Molok Classic

Tømming av Molok Classic

Molok tømmes raskt og effektivt. Se video som viser hvor enkelt dette gjøres

Sekkeløsning, semi-hard eller hard container

Den tradisjonelle solide sekkeløsningen med Quick-systemet benyttes til alle avfallsfraksjoner. I visse tilfeller kan det kanskje være behov for å sikre ekstra mot væskesig fra avfallet. Da kan semi-hard eller den helstøpte innercontaineren være løsningen.
Semi-hard er en sekkeløsning med en påmontert støpt skål plassert på undersiden. Denne kan tømmes med samme utstyr som den tradisjonelle sekken. Vi har kunder som nå benytter denne til Molok for glass- og metallemballasje. Her forhindrer man at væske og glassdryss søles ved tømming. Denne løsningen kan også være praktisk der matavfall er iblandet restavfallet.

sekkelosning

semi-hard

hard-innercontainer

Tilbake til Molok original