Tømming av Molok Domino

Molok Domino tømmes raskt og effektivt. På bilde til venstre vises tømming med den tradisjonelle sekkeløsningen

I video nedenfor viser vi hvor effektivt tømming foregår

Tilbake til hovedsiden for Molok Domino