VASK av nedgravde avfallscontainere og beholdere

VASK av nedgravde avfallscontainere

Vask av nedgravde avfallscontainere er et effektivt tiltak for å holde kidlesorteringsplassen like fin år etter år. Med en vaskeavtale hos Strømbergs vil din avfallscontainer få komplett vask både av innkasthus og av container og brønn under bakken. 

Vask bør alltid være første tiltak for en attraktiv kildesorteringsplass. Vi har både kunnskap, utstyr og vaskemidler som er egnet for oppgaven. 

Vann som benyttes til vask samles opp og vi vil alltid spyle rent etter utført vask.

Vi tilbyr også bruk av miljøvennlige svanemerket rengjøringsmiddel. I tillegg tilbyr vi ulike løsninger for desinfisering og fjerning av lukt.

En nedgravd avfallscontainer har en forventet levetid på flere ti-talls år. Tar man vare på sin kildesorteringsstasjon, foretar årlig ettersyn og vedlikehold reduserer man mulighetene for driftsutfordringer og lukt. Det gir fornøyde brukere og enda bedre kildesortering.

Ta kontakt med oss i dag for et tilbud på vask av din kildesorteringsstasjon. 

Vask og service banner

Vår portefølje for service omfatter tusenvis av installasjoner årlig fordelt over hele landet. Vi jobber for eksempel mye direkte med borettslag og sameier, men også kommunale anbud.

Vi utfører service på de respektive produktene basert på leverandørens anvisninger og sjekklister.

Les mer om service og vedlikehold.

Vi behandler flere tusen brønner hver sesong og dette resulterer i et godt kompetansemessig grunnlag for å registrere avvik.

I tillegg tilbyr vi ulike løsninger for desinfisering og fjerning av lukt.

Les hvordan man kan unngå uønsket lukt fra avfallscontainere. 

 

FORDELER

Effektivitet:

» Vi vasker alle typer beholdere

» Rengjøring med høytrykksspyling gir bedre
   rengjøring

» Planlegging av vask etter tømmerute

» Avfall i beholdere kan tas med

» Vi kan vaske alle containere som kan løftes
   opp med kran

Miljø og arbeidsforhold:

» Mindre forbruk av vann ved bruk av
   høytrykksspyling

» Vann som benyttes til vask samles opp i
   egen tank

» Grundlig opplæring av personell som alltid
   benytter egnet verneutstyr

Kontaktskjema