Avfall er også råstoff

Kildesortering

Avfall er også råstoff 24.09.2019

Alt vi kaster skaper mange utfordringer i samfunnet. Det resulterer i både miljømessig og estetisk forurensing. Det har blitt tatt store grep i Norge, men mange spør seg om det er nok. Avfall er også råstoff, enten det er i form av materialgjenvinning, resirkulering eller som energi.

Større ansvarlighet kreves

Utfordringene er mange, og som Jim Buckett sa under Arendalsuka; -Det hjelper ikke å tørke opp dersom krana fortsatt står og renner…. Plastemballasje på avveie, gummigranulat, farlig giftholdig avfall og ikke minst matavfall. Listen er lang. Nettopp matavfall er en større synder enn mange tror, og står for nesten tre ganger så høyt CO2 utslipp sammenlignet med plastemballasje. Avfallsmengden må reduseres. Forskning og utvikling for bedre metoder for materialgjenvinning til rene råstoffer må motiveres og støttes. I tillegg bør man heller ikke glemme fokus på unødvendig emballering som ofte skaper irritasjon hos forbrukerne. Grønt Punkt Norge gjør et viktig arbeid for å skape fokus og skape produsentansvar

Alle kan bidra

Vi kan ikke løse alt, men er opptatt av å se på problemstillingen i fugleperspektiv. Vår visjon; «Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid» kan synes pompøs. For oss handler det om mulighetene til å skape arbeidsplasser og produktløsninger som bidrar til en bedre fremtid. Vi arbeider bl.a. med kildesortering-, oppbevaring- og innsamlingsløsninger. På miljøstasjonen skal de som arbeider der ha gode og sikre løsninger. Alle bedrifter bør ha et bevisst forhold til kildesortering, og aller helst sertifisere seg. Dette er enkelt og rimelig å gjøre gjennom f.eks. Miljøfyrtårn. Husholdningene bør ha muligheter for gode individuelle eller fellesløsninger der de enkelt kan kildesortere. Vi tror også at potensialet for å bruke teknologi i innsamling av avfall og kommunikasjon med innbyggerne har et betydelig potensiale. Dette er for oss et viktig satsingsområde. Vi har allerede etablert flere former for samarbeid med norske kommuner og interkommunale selskaper for å øke bruken av teknologi. Flere leverandører og produsenter har kommet langt i arbeidet med fremtidens kildesorteringsløsninger. For oss er dette mulighetenes marked.

-Svein H. Strømberg – Daglig leder – Strømbergs Plast AS