Nivåmåling og adgangskontroll kan bidra til bedre kildesortering

Nyheter

Nivåmåling og adgangskontroll kan bidra til bedre kildesortering 20.06.2023

De fleste bransjer har gjennomgått digitale endringer med begrunnelser som effektivitet, brukervennlighet og besparelser. Avfallsbransjen er ikke noe unntak. Elektronikk og digitalisering tas i bruk for å lage bedre tømmerutiner, få bedre utsortering og skape attraktive kildesorteringsstasjoner. 

Nivåmåling gir kontroll når man ønsker å effektivisere

Trenden for å få bedre kontroll med elektronikk og digitalisering har de siste årene vokst raskt. Med nivåmålere installert i avfallscontainere og beholdere vil man få målinger i nåtid som kan brukes til å effektivisere tømmeruter. Kommunikasjon fra sensorene kan også gi statistikk og data på hvor mye en avfallscontainer brukes og når den er i bruk. I tillegg kan sensorene gi sikkerhet og varsle ved brann.

Les hvordan ROAF, Strømbergs; Caroot og USBL samarbeider med adgangskontroll for bedre utsortering i Nittedal. 

Ved å ha kontroll på fyllingsgraden i en container kan avfall hentes når containeren er full i stedet for å vente til en bestemt dag. Man kan da unngå å hente overfylte eller halvfulle containere. Når man kan effektivisere tømmerutinene blir det mindre kjøring og i større systemer mulig å redusere antall kjøretøy. Mer effektiv bruk av kjøretøy vil gi mindre slitasje på både veiene, miljøet og kjøretøyene. Også containerne kan få lengre levetid dersom mer effektiv bruk gir færre tømminger.

Containere med nivåmåling av fyllingsgrad
Med
Adambi Nivåmåler vil man ha kontroll over fyllingsgrad ved hjelp av laserteknologi som kan kalkulere nøyaktig volum.

Bruk av adgangskontroll og PAYT

Installering av adgangskontroll blir stadig mer brukt i forbindelse med fellesløsninger for kildesortering. Kontroll over hvem som åpner containerne og hvor ofte, kan bidra til bedre kildesortering. Dataene som samles inn kan analyseres for å se om man trenger tiltak som forbedrer utsortering. 

På noen lokasjoner som f.eks. hyttefelt eller i et borettslag, kan det også være et problem at ikke tilhørende beboere kvitter seg med avfall. Dette kan enkelt løses ved å koble en adgangsbrikke eller et RFID-kort til en bestemt boenhet med dedikerte containere. På denne måten sikrer man at uvedkommende ikke får tilgang. 

Adgangskontroll installert på Molok
Adgangskontroll installert på Molok Classic i et borettslag i Nittedal. 

Les mer om prosjektet  “Adgangskontroll i Nygård Borettslag

Kanskje du har hørt begrepet PAYT – Pay As You Throw? PAYT er en løsning som sammen med adgangskontroll registrerer bruk av kildesorteringsstasjonen. Denne kan kobles til abonnementet og kan gi betaling ved bruk. Med elektronisk adgangskontroll vil PAYT fortelle om hvem som åpner hvilken container og hvor ofte det skjer. Det kan for eksempel være slik at det i et hyttefelt er lagt inn begrensninger på antall ganger man kan kaste kildesortert avfall før man må betale. 

Nivåmåling og adgangskontroll
Adgangskontroll kan benyttes på alle typer containere. 

Hvilken løsning skal man velge?

Det finnes mange ulike løsninger. Det viktigste er å velge en løsning som egner seg for den typen container det skal monteres på, og hvilke funksjoner som er viktige for brukerne. I tillegg kan det være aktuelt å vurdere hvordan løsningene “snakker” med andre systemer og om de kan integreres i eksisterende løsninger.  

Strømbergs tilbyr løsninger innenfor nivåmåling, adgangskontroll og ruteplanlegging. Data kan deles via åpne API-er. Dermed står man friere i valg av systemløsninger, og data fra alle våre løsninger kan samles på ett sted.

Vil du vite hvordan du kommer i gang med implementering av adgangskontroll eller sensorteknologi?
Fyll ut kontaktskjema her under, så tar vi kontakt med deg.  

Jeg vil vite mer